SIA „PLATPIRS DESIGN FACTORY”

Vienot. Reģ.Nr.: 50103392741

PVN Reģ.Nr.: LV50103392741

Juridiskā adrese: Brīvības iela 82A, Ogre, LV-5001

Faktiskā adrese: Ikšķiles iela 4-1, Ogre, LV-5001

Banka: Nordea Bank AB

Bankas konts: LV46NDEA 00 000  842 52 081

Kods: NDEALV2XDizainers

Valdes loceklis

Gunārs Platpīrs

29453688