Šogad aprit 20 gadi kopš brīža, kad esam sākuši radīt dažāda veida dekoratīvas strūklakas dārziem, parkiem, pilsētu ielām un centrāliem laukumiem, viesnīcām, birojiem un citām telpām. Strūklaku konstrukciju spektrs, ar kuru mēs strādājam, ir ļoti plašs. Lai palīdzēt Jums labāk saprast, kas tad īsti slēpjas aiz vārdu salikuma „strūklaku konstrukcijas”, mēs esam izveidojuši nelielu „ceļvedi”. Tātad:

Tehniski strūklakas dalās šādi:

  • Statiskās strūklakas – klasiskās strūklakas ar vienmērīgu strūklu tecējumu un nemainīgu apgaismojumu;
  • Dinamiskās strūklakas – strūklu augstums un jauda šādās strūklakās mainās saskaņā ar speciāli veidotu programmu. Strūklaka „dejo”, kas piesaista tai papildus uzmanību. Ūdens virsmas un strūklu apgaismojums – nemainīgs;
  • Dinamiskās gaismas strūklakas – ārējais efekts tiek panākts ar gaismas spēles palīdzību. Dažādu krāsu prožektori iedegas un nodziest, izceļot un papildinot ūdens strūklu kustību;
  • Muzikālas gaismas strūklakas – viens no vissarežģītākajiem strūklaku veidiem.  Ūdens strūklu un gaismu kustības tiek programmētas vienotā ritmā ar konkrētu muzikālo kompozīciju.

Atsevišķā kategorijā tiek iedalītas peldošās strūklakas dīķos, upēs un ezeros. Šādu strūklaku izveidē tiek izmantotas dažāda veida strūklaku tehnoloģijas, kas ļauj peldošām konstrukcijām būt kā statiskām, tā arī – dinamiskām un muzikālām.

Pēc ārējā izskata strūklakas var iedalīt šādi:

Kaskādes – strūklakas-ūdens plūsmas, kas visbiežāk atkārto dabisku ūdens kustību pa akmens pakāpieniem (retāk – šādi „pakāpieni” tiek veidoti no stikla vai tērauda);

Ūdenskritumi – strūklakas, kurās ūdens krīt lejā kā viendabīga vertikāla ūdens plūsma;

Diegu strūklakas – tas tiek veidotas no vertikāli novietotiem diegiem, pa kuriem uz strūklakas baseinu straumītēm vienmērīgi tek ūdens;

Ūdens sienas – multifunkcionālas dekoratīvās strūklakas, kur ūdens tek lejā pa vertikāli novietotu plakni. Pati ūdensnesošā plakne var būt izgatavota no ļoti dažādiem materiāliem – sākot no stikla līdz pat zeltītām plāksnēm;

Burbuļpaneļi – šādas strūklakas pēc savas būtības ir caurspīdīgi rezervuāri, piepildīti ar destilētu ūdeni, kur virzienā no lejas uz augšu nepārtraukti kustas gaisa burbulīšu virknes;

Parka strūklakas – pārsvarā tie ir klasiskās formas akmens baseini ar vairākām ūdens strūklām;

Skulpturālās strūklakas – pats nosaukums jau daudz ko pasaka priekšā. Kompozīcijas centrālais elelments ir skulptūra vai skulptūru grupa;

Sausās strūklakas – konstrukcijas, kurām nav atklāta/redzama baseina.