Kā notiek strūklaku apkope ar SIA Platpirs speciālistu palīdzību:

 1. Jūs sazināties ar mums;

 2. Mēs savstarpēji vienojāmies par Jums piemērotāko apmeklējuma laiku;

 3. Mēs atbraucam, veicam strūklakas apskati, konstatējam bojājumus;

 4. Apreķinām paveicamo darbu izmaksas un saskaņojam tās ar Jums;

 5. Novēršam bojājumus.

 

Tālāk šajā sadaļā Jūs atradīsiet iekštelpas strūklakas lietošanas instrukciju un padomus, kā pareizi sagatavot āra strūklaku ziemai.

 

Iekštelpas strūklakas lietošanas instrukcija

Pirms strūklakas uzstādīšanas rūpīgi izlasiet informāciju

Strūklakas uzstādīšanu uzticiet kvalificētiem speciālistiem.

 

Vispārējie dati

Strūklaka ir unikāls roku darbs un tā ir izgatavota no nerūsējoša tērauda, ko papildina dizaina elementi – nerūsējošs tērauds un stikls. Galvenais ūdens cirkulācijas mehānisms strūklakā ir sūknis, kura darbību nodrošina elektriskā strāva. Sūknis ir nepieciešams ūdens piespiedu cirkulācijai. Viss ūdens cirkulācijas aprīkojums atrodas apslēpts zem korpusa dekoratīvās apdares.

Strūklakas ekspluatācija

Svarīgi atcerēties, ka strūklakā drīkst izmantot tikai tīru, no mehāniskiem un ķīmiskiem piemaisījumiem attīrītu ūdeni (destilēto ūdeni). Ūdenim klāt jāpievieno pret aļģu šķīdums, ko var iegādāties pie strūklakas izgatavotāja vai citos specializētos veikalos. Minimālais nepieciešamais ūdens daudzums tiek norādīts, iegādājoties strūklaku. Sūknis ir pieslēgts pie 220V strāvas.

 

Uzstādīšana un garantijas apkope

Strūklakas uzstādīšanu, demontāžu un apkopi veic strūklakas izgatavotāji. Apkopē ietilpst visas strūklakas ūdens cirkulācijas sistēmas tīrīšana, sieta tīrīšana un citu strūklakas iekārtu tīrīšana, lampu maiņa.

Strūklakas pārvietošanu no iekštelpām uz āru var veikt patstāvīgi bez apkopes servisa palīdzības, izlejot vai izsūknējot no strūklakas ūdeni.

Strūklakas apkope tiek veikta ne biežāk kā reizi 6 mēnešos. Garantijas apkopi veic strūklakas izgatavotāja personāls.

 

Atcerieties! Patstāvīgi neuzsākt strūklakas demontāžu, lai nomainītu kādu no detaļām vai patstāvīgi veiktu strūklakas apkopi.

Gadījumā, ja klients, neinformējot vai nekonsultējoties ar izgatavotāju, ir veicis kādu no augstākminētajām darbībām, izgatavotājs neuzņemas atbildību par radušies bojājumiem, defektiem vai ūdens padeves traucējumiem.

Ikdienas apkope

Veicot ikdienas apkopi būtu jāievēro sekojoši norādījumi:

pirms ikdienas apkopes uzsākšanas pārliecināties, ka strūklaka ir atslēgta no elektriskās strāvas: strūklakai nav paredzēts īpašs ieslēgšanas vai izslēgšanas slēdzis, tā vienkārši jāatvieno no elektriskās strāvas, izņemot kontaktdakšu no rozetes;

- pārliecināties, ka strūklakā ir pietiekams daudzums ūdens: katram strūklakas modelim izgatavotājs redzamā vietā norāda atzīmi par minimālo nepieciešamo ūdens daudzumu. -ja ūdens būs par daudz, strūklaka var pārlūst un nopludināt telpas. Ja ūdens ir nepietiekamā daudzumā, tas var izraisīt traucējumus ūdens padevē un sabojāt sūkni. Ja strūklakā netiek papildināts ūdens, sūknis var pārkarst un sabojāties, šajā gadījumā garantijas remonts netiek sniegts. Esiet uzmanīgi!

-pārliecināties, vai ūdenī nav iekļuvuši kādi priekšmeti vai gruži, kas varētu sabojāt ūdens cirkulācijas mehānismu vai no tiem varētu veidoties nogulsnējumi, kas varētu traucēt sūkņa darbību;

-ūdens atjaunošanai izmantot tikai destilētu, no mehāniskiem piemaisījumiem attīrītu ūdeni, kā norādīts augstāk;

-aizliegts strūklaku tīrīt ar abrazīviem līdzekļiem, kā arī citiem viegli putojošiem tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļiem, kas var izraisīt ūdens putošanos un tā rezultātā strūklaka pārplūst. Lai strūklaku attīrītu no ķīmiskajām vielām, tā jāatvieno no elektriskās strāvas un vairakkārt jānomaina ūdens.

Tīrīšana

- strūklaku var tīrīt ar speciāliem tīrīšanas līdzekļiem, kas paredzēti nerūsējošā tērauda (kapara) tīrīšanai. Šos līdzekļus var iegādāties gandrīz visos veikalos, kur pārdod sadzīves ķīmiju.

- tīrot strūklakas tērauda virsmas, ir jāievēro tērauda slīpējuma virziens, pretējā gadījumā var veidoties skrāpējumi kā rezultātā būs bojāts strūklakas vizuālais skats.

 

Aizliegts

- mest strūklakā dažādus priekšmetus.

 

Garantija

- ūdens cirkulācijas mehānismam (sūknim) garantijas laiks ir 2 gadi no iegādes datuma, - - metāla konstrukcijām - 4 gadi.

Garantija nav spēkā šādos gadījumos:

- sūknis bojāts dabīga nodiluma rezultātā, kas rodas, ja ūdens sastāvā ir palielināts smilšu, māla daļiņu vai citu abrazīvu vielu klātbūtne, kā arī ja ūdens cietība pārsniedz pieļaujamās normas;

- radušies bojājumi metāla konstrukcijām vai sūkņa darbībā, ko izraisījusi neprofesionāla un ar strūklakas izgatavotājiem nesankcionēta strūklakas demontāža vai apkope.

 

Strūklakas elektroiekārtas atbilst ES standartiem attiecībā uz elektrodrošību, ko apstiprina CE zīme uz sūkņa informatīvās plāksnītes un ražotājas rūpnīcas apstiprinājums, ka izstrādājums atbilst ES izstrādātajām Drošības un Veselības aizsardzības direktīvām. Sūkņa izmantošana atbilst šādām ES standartu direktīvām EN60335-1, EN60335-2-41, EN55014-2, EN61000-3-2, EN 61000-3-3

Papildus drošībai

Bērniem un personām, kas ir jaunākas par 16 gadiem, kā arī personām, kas neapzinās iespējamos draudus un personām, kuras nav iepazinušās ar šo lietošanas instrukciju, nav atļauts veikt strūklakas apkopi, remontu vai demontāžu.

 

Atcerieties!!!!

Pirms uzsākat kādus apkopes vai demontāžas darbus, pārliecinieties, ka strūklaka ir atvienota no elektriskās strāvas, jo elektriskajai strāvai ir liela vadītspēja ūdenī, kas var izraisīt apdraudējumu Jūsu veselībai un dzīvībai.

SAGATAVOJAM ĀRA STRŪKLAKU ZIEMAI:

 Jums būs nepieciešami:

 • Rupjš maisa audekls vai vecas segas;
 • Strūklakas pārsegs vai PVC (tenta) audums;
 • Plastmasas konteineris
 1. Ja tas ir  tehniski iespējams – veiciet strūklakas demontāžu un ievietojiet to garāžā vai klētī, lai pasargātu no laika apstākļu ietekmes. Ja tas nav iespējams, sekojiet instrukcijai tālāk.

 2. Izlejiet visu ūdeni ārā no strūklakas pirms pirmajām salnām.

 3. Atvienojiet sūkni no strūklakas un ienesiet to iekštelpās. Tagad ir īstais brīdis attīrīt jūsu sūkni no gružiem un netīrumiem, kas savācās tajā tā darbības laikā.

 4. Glabājiet sūkni spainī vai plastikāta konteinerī ar ūdeni. Nolieciet konteineri ar sūkni siltajā vietā lai pasargātu paplāksnes no izžūšanas.

 5. Nosedziet strūklaku ar tenta audumu vai speciālo strūklaku pārsegu. Strūklaku pārsegi mēdz būt dažāda izmēra un ir veidoti, lai pasargātu dārza strūklakas no mitruma aukstajā laikā.

 6. Aizpildiet strūklakas baseinu ar maisa audeklu, vecām segām vai citu absorbējošo materiālu, lai izvairītos no kondensētā ūdens sakrāšanos un sasaldēšanos baseina iekšpusē. Tas pasargās strūklaku no plaisāšanas.